News in Asia

Category: ดูซีรี่ย์

ซีรี่ย์จีน : The Sword and the Chess of Death – ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์

ดูซีรี่ย์ The Sword and the Chess of Death – ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ กวานอี้เทียนเจ้าสำนักจื้อจุนต้องการครอบครองยุทธภพ ด้วยเหตุนี้จึงต้องค้นหาขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่ในหมากรุกความเป็นความตายซึ่งแม่ทัพใหญ่อิงซุ่นเทียนซุกซ่อนไว้เมื่อห้าร้อยปีก่อน แต่กุญแจขุมทรัพย์กลับอยู่ที่ตำราหมากรุกกลและกระบี่หลิงซวง Continue reading “ซีรี่ย์จีน : The Sword and the Chess of Death – ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์”