News in Asia

เกาะบอร์เนียวมีสองภูมิภาคหลัก

บรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีสองภูมิภาคหลักซึ่งแยกจากรัฐซาราวักของมาเลเซีย การแบ่งดินแดนเศษไม้นั้นถูกควบคุมโดยบรูไนจนถึงปี 1885 เมื่อสุลต่านนั้นเสนอให้ชาร์ลส์บรูคหลานชายของเจมส์บรู๊คหลานชายของเจมส์บรูกนักสำรวจชาวอังกฤษผู้ช่วยทุบตีกบฏและการละเมิดลิขสิทธิ์ในภูมิภาค เป็นที่รู้จักในนาม”ราชาขาว” บรูคและครอบครัวของเขาปกครองซาราวักจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

ในช่วงสงครามนั้นญี่ปุ่นเข้าควบคุมภูมิภาค หลังจากนั้นมันก็ถูกยกให้อังกฤษแล้วก็กลายเป็นอิสระในปี 1963 ปีนั้นดินแดนที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 มีการพูดคุยกันเรื่องการคืนที่ดินผืนนั้นเพื่อให้บรูไนเชื่อมต่อ แต่เนื่องจากการเมือง สุลต่านต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับมาเลเซีย