News in Asia

สร้างภาพที่ความละเอียดของเซลล์ในสมอง

สิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการพัฒนาสมองและโรค แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีหลายตัวและเครื่องมือการถ่ายภาพระดับโมเลกุลได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาเซลล์เฉพาะเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่มีวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้สามารถสร้างภาพที่ความละเอียดของเซลล์ในสมองที่มีชีวิต ในเซลล์ที่มีชีวิตได้ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการเลือกสีใช้เซลล์ที่ทำให้ล้มลงเพื่อระบุเอนไซม์ที่มีอยู่

ใน microglia ที่ ‘เปิด’ การเรืองแสงของโพรบ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกิจกรรมอย่างละเอียดเราได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดสารเคมีฟลูออโรเจนประสิทธิภาพสูง CDr20 ที่สามารถมองเห็น microglia ทั้งในหลอดทดลองและในร่างกายโดยใช้หน้าจอพิศวง CRISPR-Cas9 จีโนม Ugt1a7cas โปรตีนเป้าหมายการทำงานของ CDr20 ซึ่งกระตุ้นการทำงานของสัญญาณการเรืองแสง CDr20 ใน microglia ผ่านปฏิกิริยาของเอนไซม์